Avfall och återvinning

Det kommunala renhållningsansvaret sköts av Åtvidabergs Renhållning AB. Övergripande mål för avfallshanteringen är att minska den totala mängden avfall och återvinna det avfall som uppkommer.

Verksamheten omfattar:

  • Insamling och transport av hushållsavfall
  • Slamsugning av enskilda avloppsbrunnar och hämtning av latrinkärl
  • Mottagning av hushållens farliga avfall, grovavfall mm vid Korshults återvinningscentral
  • Information om avfallshanteringen i kommunen
  • Avfallsplanering

Verksamheten finansieras genom renhållnings- och mottagningsavgifter och är till 100 procent intäktsfinansierad. Insamling och transport av hushållsavfall är utlagt på entreprenad.

Kundtjänst

Vi har en gemensam kundtjänst tillsammans med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Kundtjänsten är placerad i Söderköping. Dit kan du ringa om du har frågor kring abonnemang och avgifter för renhållning, vatten och avlopp samt slamtömning.

Telefon: 020-23 30 22
e-post: va.renhallning@soderkoping.se

Telefontid: vardagar klockan 10.00-11.30 samt 13.00-14.00

För mer information om avfall och återvinning, se menyn till vänster.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2018-04-10

Kontakt

Relaterad information

Självbetjäning/
Blanketter och E-tjänster

Åtvidabergs Renhållning AB -
Anmälan/Blanketter
:
Renhållningsabonnemang,
Sop
- blankett 4PDF
Renhållningsabonnemang, Enskilt avlopp 
- blankett 6PDF
Renhållningsabbonemang, Fettavskiljare 
- blankett 5PDF
Flyttanmälan avfall, vatten avlopp
-
blankett 7PDF
Ansökan om annan fakturamottagare
-
blankett 9PDF

Avfall Sverige
Naturvårdsverket

Aktuellt

Begagnade värmeljus blir till nya proteser
Genom att lämna dina värmeljusbehållare så bidrar du till nya arm- och benproteser åt funktionshindrade. Mer information

Minska avfallet
Hela världen står inför den stora utmaningen att hantera de ständigt ökade avfallsmängderna. Läs om tips för att minska ditt avfall

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se